Kategorier
Tatuering

Skaffa dig din egen tatuering i Stockholm

I vissa kulturer är tatueringar accepterade till fullo. I andra har de setts som tecken på att man tillhör en subkultur. Det finns alltså inget rätt eller fel. Gör din tatuering i Stockholm.

Tatueringar är historiskt sett något som förekommit i flera tusen år. Främst i kulturer lite längre bort från Sverige. Det har varit en självklarhet i kulturer hos olika urbefolkningar. Det är först under de senare decennierna som de rönt sådan framgång och popularitet i de nordiska länderna.

Nu är det inget tecken på klasskillnad längre, utan man ser människor prydda med tatueringar i alla olika sociala sammanhang. Tidigare lät man tatuera enstaka områden på kroppen, numera är tatueringarna mer eller mindre som konstverk som placerats på både synliga och mer dolda ställen över hela kroppen.

En tatuering kan vara förenad med viss fara

Det händer att det blir infektioner och att sjukdomar överförs via nålar, men det sker numera väldigt sällan. Det görs så strikta kontroller och medvetenheten om att man ska vara hygienisk är stor. Det finns nog ingen seriös tatuerare som skulle göra en tatuering i Stockholm utan att använda sig av engångsartiklar och sterilisera alla verktyg mellan varje kund.

Men det har inte alltid varit så. När man började med de maskinella tatueringarna var man inte helt medveten om riskerna med att använda samma nål till flera personer. Då kunde det inträffa att infektioner från en person överfördes till en annan. Numera vet man dock bättre och faran är ytters liten. Läs mer om tatuering på denna sajt: https://www.tatueringstockholm.nu/